Načelnik Osman Ćatić uputio apel građanima da budu maksimalno odgovorni i time sačuvaju  živote, imovinu i prirodna bogatstva koja imamo.
I pored upozorenja da je zabranjeno loženje vatre na otvorenom posljednjih dana svjedoci smo brojnih požara na području općine Konjic.

Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Konjic tokom jučerašnjeg dana imali su niz intervencija na više različitih lokaliteta :
– od 10.00 sati do 19:00 sati požar u Glavatičeva lokalitet Sadine, na gašenju požara bili angažovani radnici Šumarstva Prenj. Požar i dalje aktivan.

– od 11:38  sati  do 16:000 sati šumski požar u Repovcima. Jedan dio požara ugašen a drugi dio požara i dalje  aktivan,

– od 11:50 sati do 19:00 sati šumski požar na Borcima. Na gašenju požara u toku noći ostaju angažovani pripadnici vatrogasne jedinice Općine Konjic. Požar je aktivan. Ugrožavao je stambene objekte,

-od 13:46 sati do18:00 sati  šumski požar u Balama. Požar i dalje aktivan.

-od 14:18 sati  do 18:00 sati gorila  trava i niskog rastinja u Nevizdracima. Požar ugašen,

-od 18:12 sati do 18:30 sati gorio dimnjak u ulici Trešanica,

– Također u toku dana došlo je do pojave požara u mjestu Dužani, koji je i dalje aktivan.

Požari na području općine Konjic od jučer i danas su aktivni.

Do 01:00 sati u toku noći 04/05.03.2021. godine pripadnici vatrogasne jedinice su dežurali u mjestu Borci kako bi spriječili da požar ugrozi kuće.

U toku noći požar je redovno nadgledan i praćen.

Od ranih jutarnjih sati dana 05.03.2021. godine pripadnici vatrogasne jedinice Općine Konjic angažovani  na gašenju požara na Borcima.

-Svaki ovaj požar je ljudski faktor – kazao je načelnik Općine Konjic Osman Ćatić, upućujući apel svim građanima  da budu maksimalno odgovorni  i time  sačuvaju  živote, imovinu i prirodna bogatstva koja imamo.

Općina Konjic će učiniti sve u skladu sa važećim zakonskim propisima da se lica koja nemarom ili namjerno izazivaju požare  sankcionišu  i odgovaraju za počinjena djela.