U ponedjeljak 18. januara Narodni univerzitet Konjic u saradnji sa Gradskom bibliotekom Konjic održat će manifestaciju “Art night” na kojoj će proglasiti najbolje čitaoce u 2020. godini, u odjeljenjima za odrasle i u odjeljenju za djecu.

Za 2019. godinu za najboljeg čitaoca u odjeljenju za odrasle izabran je penzioner Adem Hadžialić, koji se čitanju knjiga posvetio nakon odlaska u penziju dok je za najbolju čitateljicu u odjeljenju za djecu izabrana je osmogodišnja Farah Murić.