U prostorijama Narodnog univerziteta Konjic održano je prvo takmičenje za srednjoškolce pod nazivom “Tragovi opstanka”. Konjički srednjoškolci su se takmičili u poznavanju činjenica iz agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 1992-1995., sa posebnim osvrtom na odbranu grada Konjica. Takmičenje je na inicijativu grupe mladih ljudi organizovano u saradnji Jedinstvene organizacije boraca Konjic i konjičke Mreže mladih i Narodnog univerziteta. Cijeli projekat podržala je i Općina Konjic.

U projektu je učestvovalo preko 60 srednjoškolaca, a najuspješnijima će biti dodijeljene i adekvatne novčane nagrade.
Poseban značaj projektu daje i činjenica da je ovo prvo takmičenje ovog tipa, ne samo u Konjicu, nego i u Bosni i Hercegovini.

Projekat je zamišljen kao jedan vid kompenzacije zbog nepostojanja adekvatnog izučavanja ovog dijela bh. historije u našem obrazovnom sistemu. Organizatori navode kako će ostati ustrajni na ovom projektu i kako se nadaju da će on zaživjeti i u drugim gradovima BiH, a sve kako bi mlade generacije bile na ispravan način podučene o onome što se dešavalo u BiH krajem prošlog vijeka, kako se ne bi zaboravile nevine žrtve, ali i žrtva svih građana koji su odbranili nezavisnu Bosnu i Hercegovinu.