U okviru manifestacije “Dani knjige, Konjic 2020.” u ponedjeljak će u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic biti održana promocija knjige „Nedžmettin Erbakan: život, djelo, ideja“, profesora dr. Abdulkadira Madžita.

Publikaciju je na bosanski jezik preveo dr. Sedad Bešlija, koji će ujedno biti jedan od promotora. Pored dr. Bešlije, ovom prilikom će o knjizi govoriti i Edin Salković uz moderatora programa Anesa Džunuzovića.

Erbakanov politički put je pun izazova i prepreka, uspjeha. S tim u vezi, ovaj značajan prijevod bosanskohercegovačkog
historičara dr. Sedada Bešlije predstavlja napor da se naša javnost po prvi put upozna s detaljnijim pregledom i analizom života, djela i ideje Nedžmettina Erbakana, iz koje, sasvim sigurno, svaki čitalac može pročitati lidersku poruku.

Promocija knjige održat će se u ponedjeljak 26. oktobra u 19. sati.