U Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta Konjic sinoć je uz prisustvo brojnih Konjičana održana promocija knjige “Od fizike do etike” autora mr. Edina Mezita. Knjiga govori o ateizmu, naučnim, moralnim i društvenim konotacijama ateizma, osvjetljava negativne strane ateističkog narativa i ukazuje na sve bjelodanije i progresivne pukotine na ateističko-scijentističkoj slici svijeta.


O knjizi je govorio Muhamed ef. Velić a uvodnu riječ dao je glavni imam Medžlisa IZ Konjic Refik ef. Delić. Na kraju programa o glavnim porukama knjige govorio je sam priređivač knjige Edin ef. Mezit koji već duži period prati djelovanje i naučavanje najvećih svjetskih pobornika ateizma.

“Važnost ove knjige je u tome što je ovo novi diskurs, jer smo do sada naučili da govorimo o vrijednosti vjere samo kroz prizmu vjere, vjerskih dokaza, izvora, emocija i vjerske literature, sada imamo mogućnost da govorimo o vrijednosti vjere kroz prizmu kontranarativa, tj. ateizma, njegovih slabosti i apsurda. To je novi diskurs u promoviranju vjere. Moramo biti spremni za njega. To je dvostruki benefit”, kazao je Muhamed ef. Velić.

“Većina predstavnika savremene naučne zajednice svojim autoritetom obezbjeđuje kredibilitet ateističkoj misli. Oni nas uvjeravaju da je svako drugo razumijevanje realnosti samo iluzija. Kao najutjecajniji glasovi današnjice, oni, također, tvrde da je jedini put do potpune istine o svijetu u kojem živimo primjena metodološkog naturalizma, odnosno, insistiranje na naturalističko-materijalističkom objašnjenju svih stvari i pojava u svemiru. Iz ovakvog pogleda na stvarnost, projiciranog iz najeminentnijih naučnih krugova proizilazi da je religija, sa svim njenim učenjima, vjerovanjima i obredima, samo proizvod ljudske imaginacije.

Da li je, međutim, zaista tako? Da li je nauka, koja je, bez sumnje, izvanredno ljudsko postignuće, jedini izvor znanja o svijetu i da li je metodološki naturalizam jedini mogući pristup nauci? Da li je jedini cilj naučnika otkrivanje i dokazivanje istine, slijeđenjem dokaza ma gdje ih oni odveli? Pristupaju li naučnici istraživanjima sa isključivo vrijednosno neutralnim stavom i bez ideoloških i drugih predubjeđenja? Imaju li naučnici ponekada i nenaučne motive? Da li su naučne paradigme nepromjenjive? Da li ateisti vjeruju u isključivo empirijski dokazive tvrdnje? Postoje li ozbiljni nedostaci u materijalističko-naturalističkom naučnom narativu? Da li su fenomeni kao što su život, svijest, ljudski govor i sl., zaista svodivi na isključivo materijalne uzroke? Može li nauka objasniti šta je moralno a šta nemoralno, šta je lijepo a šta ružno i sl.?”

Ovako u Uvodu knjige priređivač mr. Edin Mezit približava čitaocu tematiku ovog neobično zanimljivog štiva.