Nakon sastanka sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Općinskom vijeću, s ciljem kvalitetne pripreme Budžeta Općine Konjic za 2021.g., općinski načelnik Osman Ćatić održao je sastanak sa predsjednikom Udruženja poslodavaca Općine Konjic Jasminom Badžakom.

Tokom sastanka u konstruktivnom razgovoru razmijenjene su informacije koje su bitne za Općinu Konjic, ali i konjičku privredu, a odnose se na  aktivnu politiku zapošljavanja i otvaranje šalter sale u industrijskoj zoni na lokalitetu Donje Polje.

“Drago nam je da smo  uključeni u planiranje i odlučivanje  o bitnim stvarima za Općinu Konjic i njene građane. Ovo je ujedno i veliki  podstrek privredi da nastavi sa pozitivnim trendom kakav trenutno vlada, jer se planiraju značajni projekti  koji će doprinijeti jačanju i razvoju privrede  na području općine Konjic”, kazao je Jasmin Badžak, predsjednik Udruženja poslodavaca Općine Konjic.