Povodom 95 godina postojanja Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini jubilarna plaketa dodijeljena je PD „Igman“ Konjic za pomoć u radu i funkcionisanju saveza, kao i nesebičan doprinos u razvoju lovstva u BiH.

U ime Saveza lovačkih organizacija direktoru, Džahidu Muratbegoviću plaketu je uručio Dženadin Podrum, član Upravnog odbora.

Savez lovačkih organizacija u BiH (SLOuBiH) je ove godine nizom aktivnosti obilježio 95. godina postojanja. Ovo je organizacija koja oko sebe okuplja pedeset lovačkih društava sa preko 20 hiljada lovaca još od davne 1925. godine kada je počela sa radom. Pored ostalih, primarni ciljevi SLOuBiH-a uvijek su bili unaprjeđenje lovstva, uzgoj i zaštita divljači, edukacija lovaca, koordinacija između lovačkih društava, kao i briga o prirodnim bogatstvima BiH.

Posebno je bitna izdavačka djelatnost SLOuBiH-a gdje već 80 godina izdaju edukativni časopis Lovački list, priručnike, kao i niz izdanja o divljači, prirodi i ekologiji.