Jučer je Općinsko vijeće Konjic odražalo 11. redovnu sjednicu na kojoj su vijećnici razmatrali sljedeći dnevni red :
1. Zapisnik sa 10. (desete) redovne sjednice Općinskog vijeća Konjic;
2. Prijedlog Odluke o donošenju budžeta Općine Konjic za 2022. godinu;
– Budžet Općine Konjic za 2022. godinu
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju budžeta za 2022. godinu;
4. Prijedlog Odluke o vodovodu i kanalizaciji;
5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne Saglasnosti na imenovanje v.d. direktora Javne zdravstvene ustanove ”Gradska Apoteka Konjic” Konjic;
6. Prijedlog Odluke o o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic,
7. Rješenje o imenovanju predsjednika upravnog odbora JU „Dom zdravlja „Konjic;
8. Izvještaj o radu Agencije za ekonomski razvoj „Prvi Korak“ d.o.o. Konjic;
9. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranioca;
10. Pitanja i odgovori