Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 21. avgusta donijela Odluku o izmjenama Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija kojom se na mala vrata aktuelizira izgradnja hidroelektrana u rejonu Bjelimića i Glavatičeva.

Iako je bezbroj puta do sada naglašavana štetnost izgradnje elektroenergetskih objekata u gornjem toku rijeke Neretve, Vlada Federacije BiH na čelu sa Fadilom Novalićem i aktuelni menadžment Elektroprivrede BiH nemaju namjeru odustati od ovih projekata.

Biće zanimljivo pratiti rasplet ovih odluka, posebno kako će se prema njima postaviti lokalna vlast u Konjicu, te građani i nevladina udruženja.