Danas je u Konjicu održana 6.redovna sjednica Općinskog vijeća Konjic na kojoj su vijećnici razmatrali dnevni red od 12 tačaka – kazao je predsjednik Općinskog vijeća Konjic Kenan Greda, koji je naveo  kako je Općinsko vijeće danas usvojilo Odluku o davanju ovlaštenja punomoćnicima za zastupanje Općine Konjic na skupštinama društava sa većinskim vlasništvom Općine Konjic.

Usvojene su i Odluka o davanju na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Konjic Gorskoj službi spašavanja stanici Konjic, Odluka o davanju na korištenje i održavanje sportskog terena “Partizanovo” Sportskoj dvorani Konjic. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu također je dobila većinu u Općinskom vijeću, kao i dva izvještaja o radu, Izvještaj o radu JU Gradska apoteka Konjic i Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Konjic. Potrebnu većinu nije dobio prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta za 2020.g. – kazao je Greda, koji je naglasio kako je sjednica protekla u najboljem redu, uz zadovoljavajući odziv vijećnika.