Obaviješavaju se građani Konjica da će sastanak sa regruterima za fraground fraport biti održan u petak (14.01.2022), u 19:00 sati, lokacija restoran Han.

Svi koji imaju pitanja vezano za posao na frankfurtskom aerodromu su dobrodošli.