Danas je načelnik Općine Konjic Osman Ćatić upriličio prijem za  pripravnike, koji će svoj pripravnički staž odraditi  u Općini Konjic i javnim ustanovama u Konjicu, te im tom prilikom zaželio uspješan rad i mnogo sreće u budućem životu i radu.

– Općina Konjic je aplicirala na javni poziv Federalnog zavoda za zapošljavanje i dobila mogućnost da izvrši prijem pripravnika, nažalost, bili smo  limitirani brojem prilikom apliciranja, pa  će tako ove godine pripravnički staž  uz sufinansiranje Općine Konjic obaviti  20 pripravnika – kazao je ovom prilikom načelnik Općine Konjic Osman Ćatić, koji je naglasio da je ovo dobra prilika da mladi ljudi steknu  radno iskustvo.

Emir Kozić mr. sanitarnog inžinjerstva, koji će pripravnički staž odraditi u Domu zdravlja Konjic i Dženana Karić dipl. ekonomistica, koja je raspoređena u Općinu Konjic, sretni zbog mogućnosti koju im je pružila Općina Konjic  zahvalili su se ovom prilikom i naglasili kako im je ovo prvi stepenik ka poslovnom svijetu, čemu se istinski raduju.

Nedžad Ramić, pomoćnik načelnika  za zajedničke i stručne poslove podsjetio je da zbog pandemije koronavirusa u prošloj godini  nije bilo ovakvih programa, te  poručio  pripravnicima da se potrude da steknu što bolje radno