Narodni univerzitet Konjic, organizator tradicionalne, kulturno-obrazovne manifestacije “Dani knjige”, s posebnim zadovoljstvom predstaviće knjigu “Četiri puta za Mostar – mediji u Hercegovini”‘, autora Omera Karića

Promocika će biti održana u Bosanskoj sobi Narodnog univerziteta večeras u 19:00 sati a promotori su: Senadin Lavić, Fahira Fejzić Čengić i Senadin Dino Begtašević

Manifestacija “Dani knjige, Konjic 2021”
Organizator: Narodni univerzitet Konjic
Partneri: Institut Yunus Emre Mostar, KUU “Sejfullah” Konjic, BZK “Preporod” Konjic i Radio Konjic

O autoru:
Dipl.žurnalist Omer Karić se rodio u Jablanici 1959. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a zatim Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Odsjek žurnalistika. Novinarstvom se počeo baviti kao svršeni srednjoškolac radeći kao dopisnik iz Jablanice za zagrebački Večernji list. Po završetku studija ostaje da radi u redakciji Oslobođenja u Sarajevu kao volonter a zatim prelazi u dopisništvo Oslobođenja u Mostaru u ulici Huse Maslića 10. U toj redakciji gdje su ispekla zanat neka od najvećih novinarskih imena u Hercegovini: Alija Kebo, Alija Behram, Minja Bojanić, Nenad Žujo, Džemo Raljević a pod rukovodstvom doajena i novinarskog barda Mugdima Karabega.
Uz brojne društvene, vojne i političke obaveze u toku rata osnovni posao i zanimanje nikad nije prekidao, radeći na poslovima informisanja u ŠTO Jablanica, CTV Jablanica, Press službi 44. bbr., u informativnim službama 4.i 6. korpusa ARBiH, pišući za „Hercegovački vojnik“, list 6. korpusa ARBiH, te „Bošnjak“. Pored toga, sarađivao je sa RTV BiH, listove „Ljiljan“, „Slobodna Bosna“, „Oslobođenje“, „Prva linija“ itd. Pokrenuo je i bio glavni i odgovorni urednik lista „Jablaničke ratne novine“ (Jaran). Poslije rata nastavlja raditi u Općini Jablanica, na poslovima informisanja i odnosa sa javnošću, ne prekidajući saradnju sa nekim od pobrojanih listova i redakcija.
Do sada je kao urednik, recenzent ili koautor učestvovao i pisanju i izdavanju knjiga: ”Jablanica sto godina školstva“, ”Čvrsnica kamena tvrđava Hercegovine“, ”Jablanički Romi“, ”Župa Jablanica“. Knjiga ”Četiri puta za Mostar-mediji u Hercegovini 1992-1995.“ njegov je vlastiti autorski projekat.