Na održanoj 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Konjic  našlo se 8 tačaka dnevnog reda. Tokom sjednice usvojene su sve tačke dnevnog reda, među kojima su najznačajnije: Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana “Centar II- Trešanica “Konjic, Odluka o imenovanju Etičke komisije, Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po m2 stambene površine na području općine Konjic , te  Izvještaj Komisije za statutarna pitanja i propise.