U nastavku Festivala glumca BiH u Kino sali Narodnog univerziteta Konjic večeras će biti odigrana predstava “Pukotina” s početkom u 20:00 sati.

Riječ je o predstavi koja je nastala prema tekstu Ivane Simić-Bodrožić, a u režiji Lajle Kaikčije i u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.

Glumački ansambl predstave sačinjava pet glumica BNP-a i to Uranela Agić, Lana Delić, Snežana Vidović, Sabina Kulenović i Faketa Salihbegović-Avdagić, koje igraju sve scene i sve likove, ženske i muške, stare i mlade, pa čak i djecu predškolskog uzrasta.

Osim toga, izvršavaju i brojne druge glumačke zadatke i funkcije u predstavi, od promjena scenografskih elemenata, do proizvođenja onomatopeičnih zvukova u “sceni tuširanja”, “sceni rađanja“ i slično.


Predstava tematizira položaj žena u posttranzicijskom društvu, njen odnos unutar porodice, društva, situacije u kojima se svakodnevno susreće sa svim onim ulogama koje kao žena ima, supruga, sestra, majka, zaposlena žena…

U predstavi “Pukotina” smjenjuju se i miješaju elementi drame i monodrame, farse i burleske, igrokaza i mjuzikla, a ima čak i elemenata teatra sjenki i dokumentarističkog teatra.