U Galeriji Narodnog univerziteta Konjic 22. februara u 18:30 sati bit će otvorena izložba “Akvareli i arabeskne slike” slikara Seada Čerkeza.

Sead Čerkez rođen je u Foči 1948. godine. Prva iskustva o posebnostima akvarelnog slikarstva sticao je u Srednjoj školi od nastavnika Safeta Adbegovića i Veselina-Kore Boljevića. Diplomirao je likovnu umjetnost na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu.

Član je ULUBiH-a i ULUPUBiH-a. Uporedo sa kontinuiranim radom u akvarelu, bavi se uljem, grafikom, arabesknim slikarstvom, crtežom i dizajnom.