Ilegalni migranti su sve veći problem u Bosni i Hercegovini, a umjesto spriječavanja njihovog ulaska u BiH, bošnjačka politika pokušava ove ljude smjestiti na prostor Republike Srpske i Hercegovine, piše RTVHB.

Ministar MUP-a HNK Slađan Bevanda je rekao kako policija ne može dozvoliti ulazak ilegalnih migranata u ovaj kanton i njihovo smještanje na određene lokacije.

”Prije razmještanja ilegalnih migranata, dopuštenje moraju dati kantonalne i lokalne vlasti, a vidjeli smo nedavno kakvu se reakcije na takvo nešto bile u Konjicu”, rekao je Bevanda.