Na sjednici Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) usvojen je Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za period 1. januar – 31. mart ove godine, koje pokazuje kako su ostvareni prihodi od 36.593.655 KM.

To je 24,62 posto od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2021. godinu što je 0,38 posto niže od planskog prosjeka, navodi se u saopćenju ZZO-a HNK-a.

Manjak prihoda u odnosu na planirana sredstva za prvi kvartal iznosi 558.595 KM s tim da izvršenje prvog kvartala uključuje cijeli iznos prihoda od redovne distribucije premije osiguranja u iznosu od 2.662.669 KM pa je realna slika izvršenja ukupnih prihoda 23,28 posto, odnosno 2.555.597 KM niže od plana za prvi kvartal.

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci u periodu januar – mart 2021. godine ostvareni su u iznosu od 37.800.352 KM ili 25,44 posto sredstava planiranih Finansijskim planom za 2021. godinu što je 0,4 posto više od planskog prosjeka. Razlozi zbog kojih je izvršenje u prvom kvartalu više od planskog prosjeka su transferiranje sredstava u iznosu od 3.000.000 KM ugovornim domovima zdravlja za finansiranje pružanja usluga covid-19 oboljelim osiguranicima, plaćanja prvog anuiteta kredita, te povrat participacije zdravstvenim ustanovama.

Uporede li se ukupni prihodi i ukupni rashodi, finansijski rezultat poslovanja Zavoda u prvom kvartalu je negativan u iznosu od 1.206.697 KM, međutim, ako se izvršenje prihodovne i rashodovne strane promatra kroz određene pozicije s aspekta cijele godine onda je realno izvršenje plana prvog kvartala negativno u iznosu od 953.669 KM.

Direktor ZZO-a HNK-a Rade Bošnjak članove Vijeća upoznao je s dopisom koji je Zavod uputio svim ugovornim zdravstvenim ustanovama u vezi problema ne pružanja ugovornih zdravstvenih usluga osiguranicima Zavoda radi štrajka zdravstvenih radnika.

“Svjesni smo izvanredne situacije uzrokovane koronavirusom, postupanja po zapovijedi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i štrajka zdravstvenih djelatnika. Međutim, Zavod je dužan osigurati provođenje ugovorenih usluga zdravstvene zaštite za naše osiguranike, a svjedoci smo kako su za vrijeme trajanja štrajka osiguranicima uskraćene mnogobrojne usluge dijagnostike, usluge specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite kao i izvršenje operativnih zahvata radi čega se vode duga bolovanja koja dodatno ugrožavaju zdravstveno stanje osiguranika, ali i povećaju troškove Zavoda”, istakao je Bošnjak.

Tokom sjednice usvojenn je Izvještaj o potrošnji lijekova s Liste lijekova, privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, potrošnji ortopedskih pomagala, upućivanju osiguranika na liječenju izvan HNK-a, te Izvještaj o Izvršenju finansijskog plana Zavoda.

Kada je riječ o potrošnji lijekova s liste lijekova, za prva tri mjeseca 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine zabilježeno je smanjenje broja propisanih recepata od 2,4 posto ili 7.230 recepata, uz smanjenje broja propisanih pakiranja za 2,5 posto ili 9.411 pakovanja. Ukupan trošak lijekova u navedenom periodu smanjen je za 4,5 posto odnosno 155.873 KM. Najveći uticaj za ovakve rezultate imala je promjena načina rada zdravstvenih ustanova uzrokovanih epidemiološkom situacijom.

U periodi od 1. januara do 31. marta ove godine evidentiran je ukupan porast broja refundiranih doznaka za 143 posto, odnosno 965 doznaka više u odnosu na isto period prethodne godine, kao i porast refundiranih finansijskih sredstava od 92,5 posto odnosno 290.522 KM u odnosu na isti period prethodne godine. Porast broja doznaka proizišao je iz pojave sasvim novog uzroka bolovanja ‘Z20 izloženost ili kontakt sa zaraznim bolestima’ kao posljedica pojave korona virusa. Od ukupnog povećanja broja doznaka 781 doznaka odnosi se na ovaj uzrok bolovanja. Sredstva utrošena na osnovu izolacije u promatranom periodu iznose 140.824 KM.

Rezultati analize podataka vezanih za potrošnju ortopedskih i drugih pomagala u protekla tri mjeseca pokazuju kako je primjetan pad ukupnog broja realiziranih odobrenja za 2,7 posto, pad broja korisnika za 3 posto i pad utrošenih finansijskih sredstava za 6,6 posto u odnosu na isti period 2020. godine. Uzrok ovakvog izvršenja finansijskog plana, tj. pada potrošnje u promatranom periodu je stanje pandemije koronavirusom što otežava dostupnost zdravstvenih usluga osiguranim osobama Zavoda, a samim tim i realizaciju ortopedskih i drugih pomagala u zdravstvenim ustanovama. Također, smanjen je ili potpuno obustavljen operativni program u bolnicama što je dodatno uticalo na smanjenje potrošnje ortopedskih i drugih pomagala.

Po pitanju upućivanja osiguranih osoba na liječenje izvan kantona u razdoblju 1.januara do 31. marta ove godine u odnosu na isti period 2020. godine zabilježen je porast ukupnih troškova za 7 posto ili 14.131 KM i porast broja uputnica za 9,5 posto, odnosno 17 uputnica više. S obzirom na stanje pandemije u martu 2020. godine kada je na liječenje izvan kantona poslano samo šest pacijenata jasno je da je riječ o statističkom povećanju, navodi se u saopćenju iz ZZO-a HNK-a.