Na 23.otvorenom Federalnom takmičenju osnovnih muzičkih skola, u- online formatu, natjecalo se 5  učenika/ica  Osnovne muzičke škole s pravom  javnosti “Rezonanca” iz Konjica, a  postigli su sljedeće rezultate:

Disciplina, KLAVIR SOLO
-1.NAGRADA
EMA BEGOVIĆ, četvrti razred, klasa prof. Adis Vuga
– 2. NAGRADA, prvi razred,
LUNA BABIĆ, klasa, prof. ADIS VUGA

Disciplina: VIOLINA
–  2. NAGRADA RIJAD KADIĆ, prvi razred, klasa: prof. Lidija Čović

– 2. NAGRADA, MEJREM ŽIKO, treći razred, klasa prof. LIDIJA ČOVIĆ

– 3. NAGRADA, ZINA IVKOVIĆ, cetvrti razred, klasa prof.LIDIJA ČOVIĆ

“Čestitam profesorima, učenicima i  njihovim roditeljima kojima se i ovom prigodom zahvaljujem na povjerenju i izboru Osnovne muzicke skole Rezonanca”, izjavila je direktorica Škole, Biljana Handžo.